Dusabikane

Stichting Dusabikane Burundi

Bijdrage aan een opleidingscentrum voor de aanleg en onderhoud van zonne-energieprojecten.

Opleidingen verzorgen tot instructeur installateur zonnepanelen. Er komen tien instructeurs – de helft van hen zal vrouw zijn – die zullen beginnen met het opleiden van 45 werkloze jongeren tot assistent-installateur zonnepanelen. Zij worden getraind in installatie en onderhoud van de panelen. Bijna alle energie in Burundi komt van traditionele bronnen als hout en houtskool, wat leidt tot ontbossing, geschat op 2% per jaar. De vraag naar elektrische energie neemt toe. Het verbruik bedraagt nu minder dan 30 Kwh per inwoner per jaar. Verwacht wordt dan ook dat er voldoende emplooi zal zijn voor vakmensen op het gebied van duurzame energie.