Stichting Rondom Baba Den Haag, Mali

Opleidingen en trainingen. Here Bugu = Dorp van vrede.  Leef-werk gemeenschap voor  extreem armen.  De Stichting Rondom Baba werkt in Mali aan de duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.  Er zijn opleidingen voor ambachten, bouw, veeteelt, land- en tuinbouw.