Stichting Barbarugo, Ghana (2022)

Aanleg bamboeplantages om de lokale (werkloze) bevolking te helpen inkomsten te genereren: aanleg vier waterreservoirs, aanschaf bamboesplitter en bamboe-schaafmachine, aanschaf gereedschap en uitbreiding van het aantal hectares bamboe.