Donatie aanvragen

Kringloopwinkel Rommelmarkt Haren werkt louter met vrijwilligers zodat zoveel mogelijk van de opbrengsten aan goede doelen geschonken kan worden. Hieronder meer informatie over de richtlijnen die we hanteren voor aanvragen. Onderaan deze pagina is het aanvraagformulier te downloaden.

Richtlijnen toekenning donatie van Stichting Rommelmarkt Haren

Op dit moment zijn de volgende richtlijnen voor ons leidend om een donatie toe te kennen aan een goed doel. Het zijn richtlijnen, in voorkomende gevallen kunnen we hier van afwijken.

 • Organisaties uit de vier noordelijke provincies hebben de voorkeur.
 • Het moet gaan om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden van organisaties die in Nederland uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers werken.
 • Projecten die betrekking hebben op vrouwen, kinderen, onderwijs en/of gezondheidszorg hebben de voorkeur.
 • Organisaties kunnen maximaal eens in de twee jaar een aanvraag doen.
 • Donaties kunnen worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier dat onderaan deze pagina te downloaden is.
  Daarop staat vermeld welke documenten we samen met het ingevulde formulier willen ontvangen. Aan de hand daarvan bepalen we of we het project geheel of gedeeltelijk steunen.
 • Uw aanvraag ontvangen we graag per e-mail: secretaris@rommelmarktharen.nl

Werkwijze

 • Aanvragen dienen vóór 15 oktober bij ons binnen te zijn om in het lopende jaar te kunnen worden meegenomen. Aanvragen na die datum verschuiven naar het volgende jaar of kunnen worden ingetrokken. De secretaris overlegt dit met de aanvragende organisatie.
 • De commissie projectenbeoordeling beoordeelt één keer per jaar – in het najaar – aan de hand van de richtlijnen welke projecten voor een donatie in aanmerking komen.
 • Op basis van het advies van de commissie neemt het bestuur een voorgenomen besluit. In de Algemene Vergadering in november krijgen onze vrijwilligers de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen mee te geven. Het bestuur weegt deze mee in zijn definitieve besluit.
 • Na voltooiing van een project verwachten we hiervan een verslag.
 • Wanneer zich een wijziging voordoet in de door de organisatie verstrekte informatie of wanneer de afgesproken activiteiten/doelstellingen niet of onvoldoende dreigen te worden gerealiseerd, dan dienen we hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.

Aanvraagformulier

Contact