Aanvraagformulier

Kringloopwinkel Rommelmarkt Haren werkt louter met vrijwilligers zodat zoveel mogelijk van de opbrengsten aan Goede doelen geschonken kan worden. Hieronder meer informatie over de richtlijnen die we hanteren voor aanvragen.

Richtlijnen toekenning donatie van Stichting Rommelmarkt Haren

Op dit moment zijn de volgende richtlijnen voor ons leidend om een donatie toe te kennen aan een goed doel. Het zijn richtlijnen, in voorkomende gevallen kunnen we hier van afwijken.

  • We doneren aan in Nederland gevestigde organisaties die uitsluitend met vrijwilligers werken.
  • Aanvragen van organisaties uit de 4 noordelijke provincies hebben de voorkeur.
  • We ondersteunen kleinschalige projecten. Donaties kunnen worden aangevraagd door middel van een aanvraagformulier dat op onze website te downloaden is. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke documenten wij graag samen met het ingevulde formulier ontvangen. Aan de hand van deze documenten bepalen we of we een project in zijn geheel steunen of een deel van het project.
  • We vragen een ANBI-status. Echter, het komt voor dat het een particulier initiatief betreft. In dat geval nemen we contact op met de aanvrager voor nadere uitleg.
  • Een bankrekening in Nederland. De reden hiervoor is dat geld overboeken naar een buitenlandse rekening erg duur is en er dan ook geen controle meer is.
  • Projecten met kinderen en onderwijs hebben de voorkeur maar alle aanvragen voor projecten worden op hun waarde gewogen.
  • Doorgaans hanteren wij een maximaal te doneren bedrag van € 1500,00 per project. Slechts in voorkomende gevallen kunnen wij hiervan afwijken.
  • Om te voorkomen dat er voorkeuren en verwachtingen ontstaan, kunnen organisaties eens in de 2 jaar een aanvraag doen.
  • We verwachten na voltooiing van een project hiervan een rapportage. Waarbij we graag een vertegenwoordiger uitnodigen om iets te vertellen over het project in een van onze vrijwilligersvergaderingen.
  • Onze selectiecommissie maakt 2 keer per jaar (in het voorjaar en in het najaar) een selectie van de aanvragen die binnen zijn gekomen. Hier wordt zorgvuldig gekeken naar het project en ook naar de aanvragende instantie zelf. Het is voor ons erg belangrijk dat onze donatie op de juiste plek en bij de juiste mensen terechtkomt.

Aanvraagformulier

Contact