Aanvraagformulier

Kringloopwinkel Rommelmarkt Haren werkt louter met vrijwilligers zodat zoveel mogelijk van de opbrengsten aan Goede doelen geschonken kan worden. Hieronder meer informatie over de richtlijnen die we hanteren voor aanvragen.

Richtlijnen toekenning donatie van Stichting Rommelmarkt Haren

Op dit moment zijn de volgende richtlijnen voor ons leidend om een donatie toe te kennen aan een goed doel. Het zijn richtlijnen, in voorkomende gevallen kunnen we hier van afwijken.

 • We doneren aan in Nederland gevestigde organisaties die uitsluitend met vrijwilligers werken.
 • Aanvragen van organisaties uit de 4 noordelijke provincies hebben de voorkeur.
 • We ondersteunen kleinschalige projecten. Donaties kunnen worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier dat op onze website te downloaden is. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke documenten wij graag samen met het ingevulde formulier ontvangen. Aan de hand van deze documenten bepalen we of we een project in zijn geheel steunen of een deel ervan.
 • We vragen de ANBI-status alsook een bankrekening in Nederland. Bij het ontbreken van de ANBI-status nemen we contact op met de aanvrager.
 • Projecten met kinderen en onderwijs hebben de voorkeur maar alle aanvragen voor projecten worden op hun waarde gewogen.
 • Doorgaans hanteren wij een maximaal te doneren bedrag van € 1500,00 per project.
 • Organisaties kunnen hooguit eens in de twee jaar een aanvraag doen.

Werkwijze

 • Aanvragen dienen vóór 15 oktober bij ons binnen zijn om in het lopende jaar meegenomen te worden. Aanvragen na die datum verschuiven naar het volgende jaar of men kan men kan de aanvraag terugtrekken. De secretaris communiceert dit met de aanvragende organisatie.
 • Onze selectiecommissie maakt één keer per jaar (in het najaar) een selectie van de aanvragen. Hier wordt zorgvuldig gekeken naar het project en ook naar de aanvragende instantie zelf. Het is voor ons erg belangrijk dat onze donatie op de juiste plek en bij de juiste mensen terechtkomt.
 • Op basis van het advies van de selectiecommissie neemt het bestuur een voorgenomen besluit. In de Algemene Vergadering in november krijgen onze vrijwilligers de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen mee te geven. Het bestuur weegt de vragen en opmerkingen mee in zijn definitieve besluit. 
 • Na voltooiing van een project verwachten we hiervan een rapportage. We nodigen daarbij graag een vertegenwoordiger uit om in een van onze vrijwilligersvergaderingen iets over het project te vertellen.

Aanvraagformulier

Contact