Stichting Dom-Ray, Cambodia

MidwayHouse: huisvestingsproject om studenten uit een achterstandssituatie betaalbare en veilige huisvesting te bieden, met het uiteindelijke doel hen in vaardigheden te trainen voor een zelfstandig bestaan.