Criteria Goede Doelen en aanvraagformulier

We hanteren een aantal criteria voor het in aanmerking komen van een donatie van de stichting Rommelmarkt Haren.

Op dit moment zijn de volgende criteria voor ons leidend om een donatie toe te kennen aan een goed doel. Het zijn richtlijnen, in voorkomende gevallen kunnen we hier van afwijken. Het zijn onze eigen regels en we zijn aan niemand verantwoording schuldig behalve aan onze eigen vrijwilligers.

  • We doneren graag aan kleine organisaties met korte organisatielijnen. Onze donatie moet er toe doen. Bij grote organisaties blijft er teveel aan de strijkstok hangen voor interne kosten en reclame.
  • We steunen kleinschalige projecten. We vragen daarvoor een projectplan en een begroting. Hierdoor kunnen we zelf bepalen of we een project in zijn geheel steunen of een deel van het project wat ons het meest aanspreekt.
  • We vragen een ANBI status. Echter, het komt voor dat het een particulier initiatief betreft. In dat geval nemen we contact op met de aanvrager voor nadere uitleg. Het betreft hier dan vaak klanten van onze winkel of relaties van onze vrijwilligers.
  • Een bankrekening in Nederland. De reden hiervoor is dat geld overboeken naar een buitenlandse rekening erg duur is en er dan ook geen enkele controle meer is.
  • Projecten met kinderen en onderwijs hebben de voorkeur maar alle aanvragen voor projecten worden op hun waarde gewogen.
  • We geven op dit moment ongeveer € 1000 á € 1500 per project. Maar daar zijn we wel flexibel in (Als er bijv. een aanvraag komt voor een mooi project van bijv. € 2500 dan nemen we in overweging om het geheel te financieren of bij een nog groter bedrag in 2 keer.) Kortom, het is maatwerk.
  • Onze selectiecommissie maakt 2 keer per jaar (in het voorjaar en het najaar) een selectie van de aanvragen die binnen zijn gekomen. Hier wordt zorgvuldig gekeken naar het project en ook naar de aanvragende instantie zelf. Het is voor ons erg belangrijk dat onze donatie op de juiste plek en bij de juiste mensen terecht komt.
  • Om te voorkomen dat er voorkeuren en verwachtingen ontstaan kunnen organisaties eens in de 2 jaar een aanvraag doen.
  • We verwachten na voltooiing van een project hiervan een rapportage over. Waarbij we graag een vertegenwoordiger uitnodigen om iets te vertellen over het project in een van onze vrijwilligersvergaderingen.

Kringloopwinkel Rommelmarkt Haren werkt louter met vrijwilligers zodat zoveel mogelijk van de opbrengsten aan Goede doelen geschonken kan worden. Hieronder de meest recente goede doelen. Heeft u vragen? Neem dan contact op.

Contact